Nav - Helsedirektoratet

Velkommen til obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for leger

Arbeidsdepartementet har som en oppfølging av IA-avtalen fastsatt forskrift om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for leger. Formålet er å sikre at leger har oppdatert og tilstrekkelig kunnskap i sykmeldingsarbeid.

For å dekke dette behovet er det laget et e-læringskurs i sykmeldingsarbeid. Anslått tidsbruk for gjennomføring av kurset er 2-3 timer. Kurset er utviklet av Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet i nært samarbeid med Den norske legeforening. Vi oppfordrer deg til å ta kurset som vil gi nyttig kompetansepåfyll i sykmeldingsarbeidet.

Dersom du mener du allerede har nødvendig kunnskap, kan kravet til opplæring også oppfylles ved egenerklæring der du opplyser at du:
  • har gjennomført kurs i emnet trygdemedisin i henhold til FOR 2005-12-19 nr. 1653 om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon (Grunnkurs B i spesialiteten allmennmedisin).

eller
  • har tilegnet deg tilstrekkelig kunnskap om sykmeldingsarbeid på annen måte.

Logg inn øverst til høyre på siden for å ta e-læringskurset eller redegjøre i egenerklæring for ett av punktene over. Gjennomført e-læringskurs eller avkryssing i egenerklæringsskjema blir registrert i Helsepersonellregisteret som grunnlag for NAVs godkjenning av sykmeldinger fra den enkelte lege.

Mer informasjon på www.nav.no (se spesielt "Ofte stilte spørsmål"). Finner du ikke svar på ditt spørsmål på denne nettsiden kan du kontakte NAV på telefon 55 55 33 36.

 

 

Logg inn